.

NOPAINSTORE zijn de beheerder van de website op www.nopainstore.nl (de “Website”). Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden” of “Overeenkomst”) zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en uw aankoop van producten van nopainstore.nl (de “Producten”)

 

1 Deze algemene voorwaarden

 

1.1 Wat deze algemene voorwaarden dekken. Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder wij producten aan u leveren, wanneer u bestelt via onze Website www.Nopainstore.es of telefonisch via onze klantenservice.

 

1.2 De Website en Producten worden aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding van deze Overeenkomst. Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en NoPainStore, en je dient ze aandachtig te lezen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u ook akkoord met het NoPainStore Privacy Beleid, (3) Bestellingen plaatsen en verzenden, (4) Prijs en onze producten, (5) Betaling, (6) Online retourneren en (7) Inhoud en eigendom van de website, die elk uitdrukkelijk hierin door verwijzing zijn opgenomen.

 

1.3 Deze Overeenkomst bevat een arbitrageovereenkomst en een vrijstelling van groepsvorderingen die afstand doen van uw recht op een rechtszitting of juryrechtspraak of om deel te nemen aan een groepsvordering. Arbitrage is verplicht en het enige rechtsmiddel voor alle geschillen, tenzij hieronder aangegeven of als u zich afmeldt. U moet dit document in zijn geheel doorlezen voordat u een product via de Website opent, gebruikt of koopt. 

 

1.4 Alle aankopen die via de Website worden gedaan, zijn onderhevig aan onze acceptatie. Dit betekent dat we naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u of enige derde een transactie kunnen weigeren of annuleren. De website staat geen bestellingen toe van dealers, groothandels of andere klanten die van plan zijn artikelen die op de website worden aangeboden door te verkopen. NoPainStore stelt uitdrukkelijk de acceptatie van uw bestelling op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en met alle aanvullende voorwaarden die op de website aan u worden verstrekt en die van toepassing zijn op uw aankoop van bepaalde producten. Door Producten via de Website te bestellen, stemt u ermee in waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken. NoPainStore behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties en prijzen van Producten die op en buiten de site worden aangeboden te beëindigen of te wijzigen zonder dat dit tot enige verplichting jegens jou leidt. Prijzen en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en NoPainStore  behoudt zich het recht voor om elk aanbod om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, in te trekken.

 

1.5 Het Privacy Beleid en het Cookie Beleid regelen het gebruik van persoonlijke informatie waarmee u akkoord gaat om deze op deze website aan NoPainStore te communiceren. NoPainStore kan haar Privacy Beleid en Cookie Beleid op elk moment wijzigen, zoals gespecificeerd in deze Overeenkomst. De website van NoPainStore is niet bedoeld voor minderjarigen.

 

1.6 Door onze Website te bezoeken of te gebruiken, verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent of de wettelijke meerderjarigheid, welke van beide het hoogste is, en dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. U stemt er ook mee in u te houden aan alle toepasselijke lokale, staats- en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van onze Website. Verder verklaart u dat u te allen tijde waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie (en updates daarvan) zult verstrekken wanneer u via de Website informatie aan NoPainStore verstrekt. U mag onze Website alleen gebruiken zoals toegestaan ​​door deze Overeenkomst, en u zult onze Website of de Inhoud niet gebruiken voor commerciële, politieke, obscene, illegale of ongepaste doeleinden. NoPainStore behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot onze Website om welke reden dan ook te beëindigen. Als u zich registreert voor een account op onze Website, kan het zijn dat u een e-mailadres en wachtwoord moet opgeven en dat er van tijd tot tijd aanvullende vereisten kunnen zijn die door NoPainStore worden aangegeven. U stemt ermee in alle verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot uw gebruik van onze website, inclusief alle activiteiten die plaatsvinden via uw wachtwoord (en gerelateerde accounttoegang). U dient NoPainStore onmiddellijk op de hoogte te stellen als u verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord vermoedt of merkt.

 

1.7 Hierbij wordt vermeld dat NoPainStore de eigenaar is van de merknaam NoPainStore en haar logo's. De gebruiker erkent de exclusieve rechten van NoPainStore op de merknaam NoPainStore en zal zich onthouden van elk gebruik hiervan en meer in het algemeen van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van NoPainStore. Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van vervalsing en meer in het algemeen van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Evenzo zal de bezoeker zich onthouden van inbreuk op eigendomsrechten, met name intellectuele eigendomsrechten, die mogelijk in het bezit zijn van een bedrijf in de groep waartoe Wij behoren. NoPainStore -partners zijn eigenaren van hun merknamen. Elk gebruik van de merknamen en/of logo's en/of enige andere inhoud is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van NoPainStore of de houder van de betreffende intellectuele eigendomsrechten.

 

1.8 NoPainStore aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor allergische reacties of nadelige effecten van welke aard dan ook. Lees voor gebruik altijd de ingrediënten en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

 

2 Informatie over ons

 

2.1 Wij zijn NoPainStore en zijn geregistreerd in Nederland onder ondernemingsnummer 90720369.

2.2 U kunt contact met ons opnemen door onze Klantenservice te e-mailen naar  support@nopainstore.nl, van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 18.00 uur behalve op feestdagen. U kunt ook contact met ons opnemen via onze Chat Customer Support  +316 1540 1527.

2.3 Hoe we contact met u kunnen opnemen. Als we contact met u moeten opnemen, doen we dit telefonisch of door u te schrijven op het e-mailadres dat u bij uw bestelling aan ons hebt verstrekt. "Schrijven" omvat e-mails, wanneer we de woorden "schrijven" of "geschreven" in deze voorwaarden gebruiken, omvat dit ook e-mails.

 

3 Bestellingen plaatsen en verzenden

 

3.1 Wanneer u voor de eerste keer een bestelling plaatst, kunt u als gast inchecken of een account bij ons openen. Als u een telefonische bestelling plaatst, nemen wij telefonisch de nodige gegevens van u op. Anders worden alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling beschreven op onze Website.

 

3.2 Orderbevestiging. We zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld bevestigen door een bevestigingsmail te sturen, maar deze bevestigingsmail houdt geen acceptatie van uw bestelling in.

 

3.3 Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats wanneer we u een e-mail sturen en u vertellen dat we deze hebben geaccepteerd. Op dat moment komt er een contract tussen u en ons tot stand.

 

3.4 We zullen een bestelnummer aan uw bestelling toewijzen wanneer we uw bestelling accepteren. Het helpt ons als u ons het bestelnummer kunt doorgeven wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

 

3.5 Indien wij uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte beperkingen van onze middelen die we redelijkerwijs niet konden plannen, omdat we een fout in de prijs of beschrijving van het product hebben vastgesteld, omdat we de leveringstermijn niet kunnen halen u hebt gespecificeerd, of als de bestelling wordt beschouwd als frauduleus of anderszins in strijd met deze Verkoop Voorwaarden is gedaan. In dat geval wordt u hiervan Schriftelijk op de hoogte gesteld en brengen wij u geen kosten in rekening voor het (de) product(en).

 

3.6 Om ervoor te zorgen dat uw pakket correct wordt afgeleverd en dat u uw pakket ontvangt binnen de tijdsbestekken die we adverteren, moet u ervoor zorgen dat uw adres correct is ingevoerd en alle relevante en/of vereiste informatie bevat. Het gebruik van correcte afkortingen, huisnummers, gebouw- of appartement nummers en route-informatie (indien van toepassing) is van cruciaal belang voor een tijdige levering.

 

3.7 We nemen geen verantwoordelijkheid voor verloren, zoekgeraakte of verkeerd afgeleverde zendingen als de opgegeven adresgegevens onjuist zijn op het moment van aankoop.

 

3.8 Bij internationale zendingen worden de goederen in opdracht van de geadresseerde/koper geïmporteerd. De geadresseerde machtigt NoPainStore om namens hem de goederen in te voeren. Verder stemt de geadresseerde/koper ermee in dat NoPainStore de verplichting om de goederen namens hem in te voeren kan delegeren aan een onderaannemer (bijv. douane-expediteur). De geadresseerde zal de belastingen en heffingen naast de aankoopprijs van de goederen betalen.

 

3.9 Alle bestellingen zijn onderhevig aan verwerkingstijd die apart staat en los van de tijd die nodig is voor een zending om zijn bestemming te bereiken. Afhankelijk van een aantal factoren kan het verwerken van standaard binnenlandse en internationale bestellingen tot 3 werkdagen (exclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen) duren. Nadat uw betaling is geautoriseerd en geverifieerd, kan het nog 3 werkdagen duren voordat standaardbestellingen zijn verwerkt. Dit is slechts een schatting en omvat geen weekenden of feestdagen.

 

3.10 NoPainStore is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor pakketten die door de vervoerder als afgeleverd zijn gemeld. We geven geen restituties of tegoeden uit voor pakketten waarvan de vervoerder bevestigt dat ze zijn afgeleverd.

 

3.11 Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als u zendingen van NoPainStore weigert, bent u verantwoordelijk voor de oorspronkelijke verzendkosten, plus de kosten voor het terugzenden van het pakket naar ons. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op een eventueel verstrekt krediet.

 

4 Prijs en onze producten

 

4.1 De prijs van het product in euro (€) inclusief btw (en, tenzij anders vermeld op onze Website of telefonisch aan u meegedeeld, bezorgkosten) is de prijs die wordt aangegeven op de bestelpagina's wanneer u uw bestelling plaatst. We nemen alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan u geadviseerde product correct is.

 

4.2 We zullen geen btw-teruggavediensten verlenen. We bieden geen btw-teruggaveservice voor bestellingen die op onze Website of telefonisch zijn geplaatst.

 

4.3 Wijzigingen in het btw-tarief geven wij door. Als het btw-tarief verandert tussen uw besteldatum en de datum waarop we het product leveren, passen we het btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product al volledig heeft betaald voordat de wijziging van het btw-tarief van kracht wordt.

 

4.4 Producten kunnen enigszins afwijken van hun afbeeldingen. De afbeeldingen van de producten op onze website zijn alleen ter illustratie. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. Uw product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen.

 

4.5 We zullen u per e-mail informeren zodra het (de) Product(en) zijn verzonden.

 

5 Betaling

 

5.1 U moet betalen voordat de goederen naar u worden verzonden. Er wordt afgeschreven zodra u uw bestelling hebt geplaatst en deze door ons is geaccepteerd, behalve voor betalingen zoals, klarna of andere afterpay betaaldiensten. Er wordt direct afgeschreven zodra je bestelling door ons is ontvangen. Als we uw bestelling niet accepteren, zullen we alle ontvangen betalingen binnen 30 werkdagen terugbetalen.

 

5.2 Betaalfout. Als uw betaling om welke reden dan ook niet kan worden verwerkt (inclusief bijvoorbeeld stopzetting van de betaling, weigering door de uitgever van de kaart), wordt uw bestelling geannuleerd en wordt het contract met u onmiddellijk beëindigd. Wij zullen u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

5.3 Als een door u geplaatste bestelling als frauduleus wordt beschouwd of anderszins in strijd is met deze Verkoop Voorwaarden, wordt de verkoop onmiddellijk geannuleerd en in het geval dat er al bedragen van u zijn afgeschreven, worden deze binnen 30 werkdagen na een dergelijke kennisgeving terugbetaald.

 

6 Online retourneren

 

6.1 Product(en) dienen binnen 14 dagen na leveringsdatum teruggestuurd te worden.

 

6.2 Product(en) moeten in de originele verpakking en ongeopend worden geretourneerd.

 

6.3 Alle retourzendingen moeten een pakbon van de bestelling bevatten waarop duidelijk is aangegeven welk(e) Product(en) worden geretourneerd. Als dit niet correct is ingevuld, kunnen er problemen optreden bij de verwerking van uw retourzending.

 

6.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor retourpakketten die tijdens het transport verloren of gestolen kunnen worden. Bewaar uw verzendbewijs en/of trackingnummer voor retourzendingen wanneer u uw retourzendingen terugstuurt.

 

6.5 Retourzendingen worden verwerkt binnen 14 werkdagen nadat uw Product(en) bij ons zijn afgeleverd.

 

6.6 Beschadigde, defecte of onjuiste Product(en) dienen binnen 5 werkdagen na levering te worden gemeld.

 

6.7 We kunnen geen wijzigingen aanbrengen in bestellingen nadat ze in ons systeem zijn geplaatst. Om ervoor te zorgen dat uw pakket correct wordt afgeleverd, moet u ervoor zorgen dat uw adres correct is ingevoerd en alle relevante informatie bevat. Het gebruik van correcte afkortingen, huisnummers, gebouw- of appartementnummers en route-informatie (indien van toepassing) zijn van cruciaal belang om de levering te garanderen.

 

6.8 Geretourneerde pakketten en geweigerde pakketten. Dit kan gebeuren als (1) een adres ongeldig is of informatie ontbreekt, (2) de vervoerder uw pakket niet kan afleveren, of (3) de bestelling door de klant wordt geweigerd op het moment van levering.

 

6.9 Indien u een beschadigd of onjuist Product ontvangt, neem dan contact op met onze Klantenservice. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, nemen we contact met u op om het probleem op te lossen en op te lossen.

 

6.10 Voorbehouden rechten met betrekking tot retouren. We behouden ons het recht voor om op elk moment alleen retourzendingen van klanten te definiëren en te beperken, te weigeren en/of af te wijzen vanwege.

-Een onregelmatige of buitensporige retourgeschiedenis met beschadigde of ontbrekende items;

-Potentiële frauduleuze of criminele activiteiten.

 

6.11 Zorg ervoor dat u ons uw product(en) terugstuurt in volledige overeenstemming met ons retourbeleid.

 

7 Inhoud en website-eigendom

 

7.1 NoPainStore bevat materialen waaronder, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, video's, audioclips, afbeeldingen, knoppictogrammen, afbeeldingen, reclamekopieën, URL's, technologie, software en het algemene arrangement of " "look and feel" van dergelijk materiaal, inclusief auteursrechtelijk beschermd materiaal, evenals handelsmerken, logo's en servicemerken die toebehoren aan NoPainStore, zijn licentiegevers, licentiehouders of andere derde partijen (gezamenlijk de "Inhoud"). De website en de inhoud zijn eigendom van, in licentie gegeven aan of worden beheerd door NoPainStore, haar licentiegevers en bepaalde andere derden, en alle rechten, titels, belangen in en op de inhoud en de website zijn eigendom van NoPainStore, haar licentiegevers of bepaalde andere derden en worden zoveel mogelijk beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, handelsstijlen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Door de Website te gebruiken, verkrijgt u geen eigendom of intellectueel eigendom of ander belang in een item of inhoud op de Website. Onder voorbehoud van uw instemming en naleving van deze Overeenkomst, verleent NoPainStore u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, herroepbare licentie voor toegang, weergave, weergave en gebruik van de Inhoud op onze Website voor uw eigen persoonlijke, niet -alleen commercieel gebruik. U stemt ermee in dat NoPainStore onmiddellijk en, zonder kennisgeving aan u, de beschikbaarheid van onze website, de inhoud of de producten kan opschorten of beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens u of een derde partij.

 

7.2 Door materiaal of inhoud op de site in te dienen of te plaatsen ("door gebruikers gegenereerde inhoud"), verleent u NoPainStore een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om te kopiëren, publiceren , dergelijke materialen of delen van dergelijke materialen vertalen, wijzigen, opnieuw formatteren, afgeleide werken maken, distribueren, reproduceren en in sublicentie geven. U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat alle door gebruikers gegenereerde inhoud die u verstrekt geen wet of de rechten van een derde partij schendt, en u hebt het volledige recht om Nopainstore.es de hierboven gespecificeerde licentie te verlenen. NoPainStore heeft het recht om alle door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken zonder verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid, toekenning of vergoeding aan u.